Warsztaty: Język angielski w pracy naukowej [online]

Tm/ 14 kwietnia, 2020/ Uncategorized/ 0 comments

Zapraszamy na zdalne warsztaty pt. “Język angielski w pracy naukowej”, które odbędą się za pośrednictwem narzędzi do pracy zdalnej. To umożliwi każdemu z Państwa poszerzenie swojej wiedzy na temat wykorzystywania języka angielskiego w przygotowywaniu pracy naukowej. Warsztaty odbędą się 24.04.2020 o godz. 17.
 
Zajęcia będą poświęcone procesowi tworzenia publikacji naukowych oraz prac dyplomowych w języku angielskim. Począwszy od założeń metodologicznych aż do tworzenia bibliografii i sposobu cytowania prac.

Podczas warsztatów dowiesz się także jak sprawnie napisać pracę naukową w języku angielskim, abstrakt czy nawet jak stworzyć pracę licencjacką, magisterską, doktorską.

Ramowy program:

– Struktura pracy naukowej (Structure of an academic paper – logical development of the argument, expressing opinion, persuasion techniques, logical errors to avoid),
– Wyrazy łączące (Linking words),
– Narzędzia retoryczne (paralel structures, repetitio, rhetorical questions),
– Rozróżnienie na terminy formalne i nieformalne (Formal and informal language),
– Sposoby parafrazowania prac innych naukowców (Paraphrasing other authors),
– Tworzenie odnośników i cytowanie prac innych naukowców (Referencing, documentation of sources, quoting),
– Struktura bibliografii w pracy naukowej (Bibliography standard format).

Zgłoszenia zawierające: imię, nazwisko, e-mail oraz ewentualne dane fakturowe (jeśli dotyczy) prosimy przesyłać na adres: kontakt@think-make.pl

Kiedy odbędą się warsztaty?
Piątek – 24.04.2020 w godz. 17-20.

Gdzie odbędą się warsztaty i jaką będą miały formę?
Warsztaty będą webinarem (seminarium prowadzone za pomocą technologii webcast) i będą miały interaktywną formę (będziemy się widzieli i słyszeli).

Warsztaty będą prowadzone online, co znaczy, że każdy słuchacz będzie miał kontakt z prowadzącym.

Jak uzyskam dostęp do warsztatów?
Otrzymasz linka, który pozwoli Ci dołączyć do webinaru.

Jak wziąć udział w warsztatach?

Napisz e-mail na adres: kontakt@think-make.pl w którym podasz swoje: imię i nazwisko, adres e-mail oraz informację, że jesteś zainteresowana(y) wzięciem udziału w warsztatach. Jeśli potrzebujesz fakturę, również o tym koniecznie napisz.

Na zgłoszenia czekamy do poniedziałku 20.04.2020 do końca dnia. Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Jaki jest koszt udziału?

Koszt wzięcia udziału w warsztatach to 99 zł.

Ze względu na wyjątkową sytuację postanowiliśmy maksymalnie ograniczyć koszty tak, aby każdy zainteresowany mógł wziąć udział w warsztatach.

Jak to działa?
1. Zgłaszasz swój udział; 2. Otrzymujesz dane do zapłaty i uiszczasz ją najpóźniej we wtorek (21.04) do końca dnia; 3. W piątek (24.04) do godz. 15 dostajesz na wskazany adres e-mail link webinaru; 4. Tego samego dnia o godz. 17 spotykamy się na warsztatach i do godz. 20 prowadzimy intensywne prace i dyskusje nad tym jak efektywnie pisać prace naukowe w języku angielskim.

Czy dostanę certyfikat?
Po warsztatach otrzymasz certyfikat w formie elektronicznej. Będzie on opatrzony klauzulą umożliwiającą zdalną weryfikację Państwa uczestnictwa w wydarzeniu.

Co dadzą mi warsztaty?
Uczestnicy zajęć nabędą praktyczną wiedzę z zakresu publikowania naukowego w języku angielskim.

Zdobyta wiedza i umiejętności są możliwe do zastosowania podczas pisania artykułów naukowych, prac magisterskich i doktorskich oraz innych opracowań badawczych w języku angielskim.
 
Zajęcia przeprowadzane są w formie interaktywnego webinaru. Część kursu prowadzona jest w formie wykładu i przekazania uczestnikom kompletnej wiedzy teoretycznej z użyciem praktycznych przykładów. Druga część polegać będzie na ćwiczeniach oraz odpowiedzi na pytania.
 
Warsztaty skierowane są do osób pragnących rozwijać swoje zdolności w zakresie publikowania naukowego w języku angielskim. Będą one wartościowe zarówno dla początkujących autorów piszących swoje pierwsze artykuły naukowe, jak i dla osób posiadających w dorobku kilka publikacji, ale pragnących pisać szybciej i bardziej skutecznie. Podczas warsztatów wiedzę mogą zdobyć także osoby, które właśnie przygotowują się do obrony swojej pracy licencjackiej/ magisterskiej/ doktorskiej.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem: kontakt@think-make.pl

W związku z dynamiczną sytuacją epidemiologiczną organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów bez podania przyczyny, przy jednoczesnym zwróceniu kosztów wszystkim uczestnikom, którzy wcześniej uiścili zapłatę.

Share this Post

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*