Warsztaty: Redagowanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym

Tm/ 30 listopada, 2021/ Kursy/ 0 comments

Zapraszamy wszystkich prawników i studentów prawa oraz praktyków na warsztaty pt. Redagowanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym. Zajęcia odbywają się online (MS Teams) i są prowadzone przez Dr Katarzynę Myślińską (starszą asystentkę sędziego WSA w Krakowie oraz wykładowczynię Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). Kurs jest certyfikowany, co pozwala wzbogacić swoje CV oraz nabyć praktyczne umiejętności, które w zakresie formułowania odwołań od decyzji administracyjnych.

Kiedy odbędą się warsztaty?
Piątek – 10.12.2021 w godz. 18-21.

O czym będzie mowa?
Niniejszy kurs będzie przydatny w równym stopniu dla praktyków stosujących w swojej pracy zawodowej K.p.a., jak również aplikantów przygotowujących się do egzaminu.
Kursantom zostaną przekazane praktyczne wskazówki poparte licznym orzecznictwem sądów administracyjnych.

1/ Zasada dwuinstancyjności i zasada trwałości decyzji
2/ Środki zaskarżenia a środki nadzoru
3/ odwołanie
a/ podmioty uprawnione do jego wniesienia
b/ wymogi formalne odwołania
c/ postępowanie odwoławcze przed organem I instancji
d/ postępowanie odwoławcze przed organem II instancji
e/ rodzaje decyzji kończących postępowanie odwoławcze
4/ wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
5/ zażalenie
6/ Analiza orzecznictwa

Jaki jest koszt udziału?
Koszt wzięcia udziału w warsztatach to 139 zł.

Jak wziąć udział w warsztatach?
Napisz e-mail na adres: kontakt@think-make.pl w którym podasz swoje: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz informację, że jesteś zainteresowana(y) wzięciem udziału w warsztatach. Jeśli potrzebujesz fakturę, również o tym koniecznie napisz. Możesz skorzystać również z poniższego formularza.

Na zgłoszenia czekamy do niedzieli 5 grudnia 2021 do końca dnia – lub do wyczerpania miejsc. Liczba miejsc jest ograniczona.

Osoba prowadząca:
Dr Katarzyna Myślińska – stopień naukowy doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo, rozprawa doktorska pt. „Kształtowanie się procedury administracyjnej w Polsce w latach 1928 – 1960”, wykładowca prawa administracyjnego oraz prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, starszy asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie, wcześniej asystent sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

Jak to działa?
1. Zgłaszasz swój udział; 2. Otrzymujesz dane do zapłaty i uiszczasz ją we wskazanym terminie; 3. W piątek (10.12) do godz. 15 dostajesz na wskazany adres e-mail link webinaru; 4. Tego samego dnia o godz. 18 spotykamy się na warsztatach i do godz. 21 prowadzimy intensywne prace i dyskusje nad przedmiotowym tematem.

Czy dostanę certyfikat?
Każdy uczestnik otrzyma certyfikat na wskazany przez siebie adres e-mail. Można również zgłosić chęć otrzymania certyfikatu w wersji papierowej.

Masz pytania? Napisz: kontakt@think-make.pl

Share this Post

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*