Warsztaty: tworzenie skargi kasacyjnej do NSA

Tm/ 1 marca, 2021/ Kursy/ 0 comments

Zapraszamy wszystkich prawników i studentów prawa na wyjątkowe warsztaty z tworzenia skargi kasacyjnej do NSA. Zajęcia odbywają się online (MS Teams) i są prowadzone przez Dr Katarzynę Myślińską (starszą asystentkę sędziego WSA w Krakowie oraz wykładowczynię Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). Kurs jest certyfikowany, co pozwala wzbogacić swoje CV oraz nabyć praktyczne umiejętności, które w zakresie pisania skargi kasacyjnej do NSA wśród prawników są umiejętnością rzadką i pożądaną.

Kiedy odbędą się warsztaty?
Wtorek – 16.03.2021 w godz. 18-21.

O czym będzie mowa?

Skarga kasacyjna jako środek odwoławczy od orzeczeń wojewódzkiego sądu administracyjnego

Niniejszy kurs będzie przydatny w równym stopniu dla praktyków stosujących w swojej pracy zawodowej P.p.s.a., jak również aplikantów przygotowujących się do egzaminu końcowego. Zostanie na nim omówiona skarga kasacyjna jako środek odwoławczy od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych z uwzględnieniem sposobu jej konstrukcji, wyjaśnieniu pojęć użytych przez ustawodawcę. Kursantom zostaną przekazane praktyczne wskazówki poparte licznym orzecznictwem sądów administracyjnych.

1/ Opis orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych od których przysługuje skarga kasacyjna

2/ Jak poprawnie konstruować skargę kasacyjną biorąc pod uwagę treść art. 174 P.p.s.a.

a/ na czym polega naruszenie prawa materialnego przez jego błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie. Odpowiedź na pytanie czym różni się błędna wykładnia od niewłaściwego zastosowania? (studium orzecznictwa)

b/ na czym polega naruszenie przepisów postępowania, którego mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy (na przykładzie orzecznictwa sądów administracyjnych).

3/ Elementy składowe skargi kasacyjne, braki formalne skargi kasacyjnej, sposób ich uzupełnienia

4/ Sposób orzekania Naczelnego Sadu Administracyjnego przy rozpoznawaniu skargi kasacyjnej. Rodzaje orzeczeń, którego mogą zapaść przy rozpoznawaniu skargi kasacyjnej

5/ Zakres rozpoznawania skargi kasacyjnej przez Naczelny Sąd Administracyjny przez pryzmat treści art. 183 P.p.s.a. Uwypuklenie różnicy pomiędzy treścią art. 134 P.p.s.a. (rozpoznawanie skargi przez Sąd I instancji), a treścią art. 183 P.p.s.a. Dlaczego NSA rozpoznaje skargę kasacyjną „w granicach skargi kasacyjnej” i co to oznacza w praktyce.

Jaki jest koszt udziału?
Koszt wzięcia udziału w warsztatach to 129 zł.

Jak wziąć udział w warsztatach?
Napisz e-mail na adres: kontakt@think-make.pl w którym podasz swoje: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz informację, że jesteś zainteresowana(y) wzięciem udziału w warsztatach. Jeśli potrzebujesz fakturę, również o tym koniecznie napisz.
Możesz skorzystać również z formularza kontaktowego (poniżej)

Na zgłoszenia czekamy do wtorku 9 marca 2021 do końca dnia. Liczba miejsc jest ograniczona

  •  

Gdzie odbędą się warsztaty i jaką będą miały formę?
Warsztaty będą webinarem (seminarium prowadzone za pomocą technologii webcast) i będą miały interaktywną formę (będziemy się widzieli i słyszeli).

Warsztaty będą prowadzone online, co znaczy, że każdy słuchacz będzie miał kontakt z prowadzącym.

Osoba prowadząca:
Dr Katarzyna Myślińska – stopień naukowy doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo, rozprawa doktorska pt. „Kształtowanie się procedury administracyjnej w Polsce w latach 1928 – 1960”, wykładowca prawa administracyjnego oraz prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, starszy asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie, wcześniej asystent sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

Jak to działa?
Zgłaszasz swój udział; 2. Otrzymujesz dane do zapłaty i uiszczasz ją we wskazanym terminie; 3. We wtorek (16.03) do godz. 15 dostajesz na wskazany adres e-mail link webinaru; 4. Tego samego dnia o godz. 18 spotykamy się na warsztatach i do godz. 21 prowadzimy intensywne pracę i dyskusje nad przedmiotowym tematem.

Czy dostanę certyfikat?
Każdy uczestnik otrzyma certyfikat na wskazany przez siebie adres e-mail. Można również zgłosić chęć otrzymania certyfikatu w wersji papierowej.

Share this Post

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*