Zamówienia publiczne wczoraj, dziś i jutro

Tm/ 18 września, 2020/ Uncategorized/ 0 comments

Zapraszamy do publikacji swoich tekstów i analiz w publikacji naukowej pt. „Zamówienia publiczne wczoraj, dziś i jutro” pod red. dr. Radka Rafała Wasilewskiego. Chcemy zachęcić Autorów do szerokiego spojrzenia na zamówienia publiczne – poprzednie regulacje prawne, ich rozwój, obecny stan prawa zamówień publicznych, a także nadchodzące zmiany (od 1.01.2021 r.) i perspektywy zmian/wnioski de lege ferenda.

Przykładowe proponowane zagadnienia:

  1. ewolucja polskiego i europejskiego prawa zamówień publicznych
  2. wpływ orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej / sądów na praktykę zamawiających lub wykonawców
  3. obecne wyzwania prawa zamówień publicznych
  4. zmiany w prawie zamówień publicznych na podstawie nowego p.z.p. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019)
  5. perspektywy rozwoju prawa zamówień publicznych / wnioski de lege ferenda
  6. ekonomiczne aspekty zamówień publicznych, w tym innowacyjność zamówień publicznych
  7. elektronizacja zamówień publicznych
  8. organy właściwe w sprawach zamówień publicznych – rozwój, status
  9. analiza poszczególnych instytucji zamówień publicznych
  10. praktyka udzielania zamówień publicznych (np. case study)

Nie jest to katalog zamknięty, a jedynie propozycje obszarów publikacji. Wydawnictwo otwarte jest na propozycję innych tematów.

Redaktor naukowy:
Dr Radek Rafał Wasielewski – doktor nauk prawnych, a także aktywny zawodowo radca prawny wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie. Zarówno naukowo, jak i zawodowo zajmuję się przede wszystkim prawnymi aspektami działalności gospodarczej, czyli prawem gospodarczym oraz szeroko rozumianym prawem cywilnym.

Autorów zainteresowanych publikacją zapraszamy do przesyłania abstraktów tekstów do 1800 znaków ze spacjami. Termin nadsyłania abstraktów to 11 października 2020 roku. Po tym terminie każdy Autor otrzyma odpowiedź o kwalifikacji tekstu do druku. Cały tekst (do 40 000 znaków ze spacjami) będzie należało przesłać do dnia 2 listopada 2020 r. Planowo monografia ukaże się w pierwszym kwartale 2021 r.

W razie potrzeby po pozytywnej recenzji będzie istniała możliwość uzyskania zaświadczeniu o przyjęciu do druku.

Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem:

kontakt@think-make.pl

Obecnie za publikację rozdziału w recenzowanej monografii naukowej wydanej przez nasze wydawnictwo przysługuje 5 pkt. MNiSW. Jest to podstawa do ubiegania się o stypendia naukowe, wyróżnienia uczelniane, granty oraz poszerzanie swojego dorobku naukowego.

Publikacja będzie miała nadany nr ISBN, a każdy autor otrzyma zaświadczenie o publikacji oraz 2 egzemplarze autorskie książki. Koszt publikacji tekstu w monografii zbiorowej to 200 zł.

Wymogi edytorskie zostaną przesłane Autorom w osobnym mailu, po zakwalifikowaniu tekstu do druku.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem:

kontakt@think-make.pl

Share this Post

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*